ករណីឡានសុាំយ៉ុងគេចឡានដឹកស្រូវបាត់បង់ម្ចាស់ការក្រឡាប់ផ្ងារជើងឡើងលើនៅស្រុកគីរីវង្ស(បឋម)

ខេត្តតាកែវ ÷ នៅយប់ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 មានករណីក្រឡាប់ឡានដែលស្ថិតនៅក្នុង ឃុំអង្គប្រាសាទ ស្រុកគីរីវង់ ខេត្តតាកែវ វេលាម៉ោង 1:00 ជិត 2 រំលងអាធ្រាត ហើយករណីក្រឡាប់ឡាននេះគឺបណ្ដាលមកពីការគេចឡានដឹកស្រូវ បានធ្វើឱ្យឡានម៉ាកសាំយ៉ុងក្រឡាប់ធ្លាក់ជើងថ្នល់។

Leave a Reply

Your email address will not be published.