ព្រះរាជសារលិខិតរបស់ ហ្លួងម៉ែជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានផ្ញេីសារជូន​ ​ឯកឧត្តម​ ហ៊ុយ​ វណ្ណ:​

ព្រះរាជសារលិខិតរបស់ ហ្លួងម៉ែ ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត បានផ្ញេីសារជូន​ ​ឯកឧត្តម​ ហ៊ុយ​ វណ្ណ:​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ​ និងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

Leave a Reply

Your email address will not be published.