ក្រសួងព័ត៌មានជម្រាប​ទៅ​លោក​ លោក​ស្រី ​ម្ចាស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ ទូរទស្សន៍​ខ្សែកាប និង​ម្ចាស់​ទូរទស្សន៍​គ្រប់​ប្រភេទ​ហា​មចាក់​ផ្សាយ​ខ្សែភាព​យន្ត «Methagu»​

យោង​តាម​លិខិត​របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​ ២៣  ខែកញ្ញានេះ ក្រសួងព័ត៌មានបាន​ជម្រាប​ទៅ​លោក​ លោក​ស្រី ​ម្ចាស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ ទូរទស្សន៍​ខ្សែកាប និង​ម្ចាស់​ទូរទស្សន៍​គ្រប់​ប្រភេទ​ ដោយបានហាម​ចាក់​ផ្សាយ​ខ្សែភាព​យន្ត «Methagu»​ ។ សេចក្តីជូនដំណឹង បានបញ្ជាក់ថា ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា ​បាន​ទទួល​សំណូម​ពរ​ពី​ប្រទេស​ស្រីលង្កា​ស្នើសុំ​ឱ្យ​កម្ពុជា​ជួយ​ទប់ស្កាត់​ការ​ចាក់ផ្សាយ​ខ្សែ​ភាពយន្ត​នេះ​។

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដែលមានដូចតទៅ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.