សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជា ណា​ចក្រ កម្ពុជា បាន​ចេញ​សារលិខិត​ដើម្បី​ចូលរួម​អបអរ​សារ​ទរ​ក្នុងឱកាស​ទិវា​មនុស្ស​ចាស់​កម្ពុជា និង​ទិវា​មនុស្ស​ចាស់​អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១

(​ភ្នំពេញ​)៖ សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សារលិខិត ចូលរួម​អបអរសាទរ ក្នុងឱកាស​ទិវា​មនុស្ស​ចាស់​កម្ពុជា និង​ទិវា​មនុស្ស​ចាស់​អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ​បើ​យោងតាម​សារលិខិត​របស់​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ ដែល​មាន​ខ្លឹម​ទាំងស្រុង​ដូច​ខាងក្រោម ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.